Khiếu Nại

OHASHI cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách. Chúng tôi rất trân trọng những ý kiến góp ý của Quý khách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ở OHASHI. Nhằm bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng, OHASHI cung cấp mẫu đơn khiếu nại gửi tới Quý khách.
Mẫu đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại

Đơn Khiếu Nại