Khiếu Nại

OHASHI cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách. Chúng tôi rất trân trọng những ý kiến góp ý của Quý khách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ở OHASHI. Nhằm bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng, OHASHI cung cấp mẫu đơn khiếu nại gửi tới Quý khách.
Mẫu đơn khiếu nại:

Đơn khiếu nại

Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ
   1. OHASHI không chịu trách nhiệm đối với những lỗi đã có trước quá trình giặt.
   2. OHASHI không có trách nhiệm đối với những vật dụng bỏ quên trong quần áo hoặc đính kèm với quần áo. Tuy vậy, chúng tôi sẽ bảo quản và thông báo lại khách hàng nếu phát hiện được.
   3. OHASHI sẽ đền bù với mọi rủi ro, hư hỏng, mất mát xảy ra do lỗi của OHASHI. Giá trị đền bù sẽ do OHASHI thoả thuận với khách hàng, tuy nhiên sẽ không vượt quá 10 lần giá dịch vụ giặt của đồ vật đó và phải có hóa đơn gốc.
   4. Đối với những trường hợp đặc biệt, OHASHI sẽ thảo luận với khách hàng và chỉ tiếp tục cung cấp dịch vụ nếu OHASHI và khách hàng đạt được thỏa thuận.
   5. Đối với các vật dụng có giá trị từ 5,000,000đ trở lên, xin vui lòng thông báo cho nhân viên OHASHI và bắt buộc phải sử dụng dich vụ bảo hiểm của OHASHI, nếu quý khách không thông báo cho chúng tôi, OHASHI sẽ chỉ bồi thường theo mục 3 của điều khoản sử dụng dịch vụ đối với những lỗi thuộc về OHASHI.
   6. OHASHI chỉ chấp nhận khiếu nại nếu Quý khách liên hệ khiếu nại với OHASHI trong vòng 24 giờ kể từ lúc khách hàng tiếp nhận sản phẩm từ OHASHI.