Công ty cổ phần OHASHI

Số 11 Đường 18, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 84 8 37551844 – 01214 084 084

Email: info@ohashi.vn

 

Cửa hàng 1

Kiosk số 1 – 28 Thảo Điền, P. Thảo Điề, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 01214 084 084