Công ty cổ phần OHASHI

Số 11 Đường 18, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 84 8 37551844 – 0794 084 084

Email: info@ohashi.vn

 

Cửa hàng 1

Kiosk số 1 – 28 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0794 084 084