Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ
    1. OHASHI không chịu trách nhiệm đối với những lỗi đã có trước quá trình giặt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với những hư hỏng phát sinh liên quan đến tuổi thọ sản phẩm hoặc các hư hỏng do việc sử dụng sản phẩm.
    2. OHASHI không có trách nhiệm đối với những vật dụng bỏ quên trong quần áo hoặc đính kèm với quần áo (vd: các chi tiết trang trí, nút áo, ve cổ áo sơ mi…)
    3. OHASHI sẽ đền bù với mọi rủi ro, hư hỏng, mất mát xảy ra do lỗi của OHASHI. Giá trị đền bù sẽ do OHASHI thoả thuận với khách hàng, tuy nhiên sẽ không vượt quá 10 lần giá dịch vụ giặt của đồ vật đó và phải có hóa đơn gốc.
    4. Đối với những trường hợp đặc biệt, OHASHI sẽ thảo luận với khách hàng và chỉ tiếp tục cung cấp dịch vụ nếu OHASHI và khách hàng đạt được thỏa thuận.
    5. OHASHI chỉ chấp nhận khiếu nại nếu Quý khách liên hệ khiếu nại với OHASHI trong vòng 24 giờ kể từ lúc khách hàng tiếp nhận sản phẩm từ OHASHI.