(Tiếng Việt) PERC, liệu chúng có thật sự an toàn?

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語アメリカ英語 のみです。